thai2english-logo
search

ทำ

 • Transliteration
  tam
 • Thai Phonetic
  [ ทำ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอ
  kun maa tam à-rai têe nêe rĕr
  What are you doing here ?
 • คุณทำบ้าอะไรเนี่ย
  kun tam bâa à-rai nîa
  What the hell are you doing ?
 • ถ้าฉันทำล่ะ
  tâa chăn tam lâ
  If I did ?
 • ใครทำ
  krai tam
  Who was it ?
 • คุณทำอย่างนี้เสมอเลย
  kun tam yàang née sà-mĕr loie
  You always do this.
 • ทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่า
  tam kôr sòp dâai dee rĕu bplào
  Did well on the test ?