ท่ามาก

  • Transliteration
    tâa mâak
  • Thai Phonetic
    [ ท่า มาก ]