ท่ามาก

 • Transliteration
  tâa mâak
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-มาก ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] hesitate ; hold back affectedly ; hedge
  Components