ท่าน้ำ

  • Transliteration
    tâa náam
  • Thai Phonetic
    [ ท่า น้าม ]