ทานอาหาร

 • Transliteration
  taan aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ ทาน อา-หาน ]

Example Sentences

 • ทานอาหารเช้าแล้วยัง
  taan aa-hăan cháo láew yang
  Did you eat your breakfast ?
 • ทานอาหารร่วมกับเขาหรือ
  taan aa-hăan rûam gàp kăo rĕu
  To dine with him ?
 • เราจะทานอาหาร · กันในไม่ช้า
  rao jà taan aa-hăan · gan nai mâi cháa
  We are going to eat soon.
 • แค่เพียงทานอาหารกับคุณแม่
  kâe piang taan aa-hăan gàp kun mâe
  Just a meal with mom.
 • คุณทานอาหารเย็นหรือยัง
  kun taan aa-hăan yen rĕu yang
  Have you eaten your dinner ?
 • ขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารกันอยู่
  kà-nà têe pûak kăo gam-lang taan aa-hăan gan yòo
  While they were eating