ท่านอนหงาย

  • Transliteration
    tâa non ngăai
  • Thai Phonetic
    [ ท่า นอน หฺงาย ]