ท่านอนหงาย

 • Transliteration
  tâa non ngăai
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-นอน-หฺงาย ]
 • 1
  [ Noun ]
  lying on back
  Components