ท่านอนคว่ำ

  • Transliteration
    tâa non kwâm
  • Thai Phonetic
    [ ท่า นอน คฺว่ำ ]