ท่าเทียบเรือ

  • Transliteration
    tâa tîap reua
  • Thai Phonetic
    [ ท่า เทียบ เรือ ]