ท่าทาง

 • Transliteration
  tâa taang
 • Thai Phonetic
  [ ท่า ทาง ]

Example Sentences

 • คุณท่าทางเหนื่อย
  kun tâa-taang-nèuay
  You look tired.
 • อย่าทำท่าทางโหด
  yàa tam tâa taang-hòht ๆ
  Don't act wild.
 • หยุดทำท่าทางจองหอซะที
  yùt tam tâa taang jong hŏr ง sá tee
  Stop being so arrogant.
 • ดูท่าทางไม่ให้เลยนะ
  doo tâa taang mâi hâi loie ná
  You don't look the type.
 • ท่าทางคุณดูไม่ดีเลย
  tâa taang kun doo mâi dee loie
  You don't look so well.
 • ชาก็ดูท่าทางรสชาติดี
  chaa gôr doo tâa taang rót-châat-dee
  The tea smells really nice.