ท่าเดียว

 • Transliteration
  tâa dieow
 • Thai Phonetic
  [ ท่า-เดียว ]
 • 1
  [ Adverb ]
  only ; nothing more
  Components