ทาง

  • Transliteration
    taang
  • Thai Phonetic
    [ ทาง ]