ทรัพย์สิน

  • Transliteration
    sáp sĭn
  • Thai Phonetic
    [ ซับ สิน ]