ทรัพย์

  • Transliteration
    sáp
  • Thai Phonetic
    [ ซับ ]