แถว

 • Transliteration
  tăew
 • Thai Phonetic
  [ แถว ]

Example Sentences

 • คุณอยู่แถวไหนเหรอ
  kun yòo tăew năi rĕr
  Where do you live ?
 • ทำไมแถวยาวจังเลยเนี่ย
  tam-mai tăew-yaao jang loie nîa
  Why is the line so long ?
 • ทำแถวตรงเดี๋ยวนี้
  tam tăew-dtà-rong dĭeow née
  Make a straight line now.
 • คุณพักอยู่แถวไหน
  kun pák yòo tăew năi
  Where do you live ?
 • พักอยู่แถวไหนเหรอ
  pák yòo tăew năi rĕr
  Where do you live ?