แถบหัวเรื่อง

  • Transliteration
    tàep hŭa rêuang
  • Thai Phonetic
    [ แถบ หัว เรื่อง ]