thai2english-logo
search

ถุง

 • Transliteration
  tŭng
 • Thai Phonetic
  [ ถุง ]

Example Sentences

 • คุณดื่มไวน์จากถุงเหรอคะ
  kun dèum wai jàak tŭng rĕr ká
  You drink wine from a pack ?
 • งั้นมันก็ถุงหน่อนะซิ
  ngán man gôr tŭng nòr ง ná sí
  Then it was the stocking.