ถังบำบัดน้ำเสียถัง บำ-บัด น้าม เสีย
tăng bam-bàt náam sĭa
  • Noun
    Sewaged Treatment TankTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish