ถนนรามคำแหงถะ-หฺนน ราม-คำ-แหฺง
tà-nŏn raam-kam-ngăe
  • Noun
    Ramkhamhaeng Road (a road in the Bangkapi, Minburi and Saphan Sung districts of Bangkok)

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish