ถนนแจ้งวัฒนะถะ-หฺนน แจ้ง วัด-ทะ-นะ
tà-nŏn jâeng wát-tá-ná
  • Noun
    Chaeng Watthana Road (a road in the Bangkhen and Lak Si districts of Bangkok)

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish