--

แต่อ้อนแต่ออก

 • Transliteration
  dtàe ôn dtàe òk
 • Thai Phonetic
  [ แต่-อ้อน-แต่-ออก ]
 • 1
  [ Adverb ]
  since birth ; from the first day in the world
  Components