--

แต่ประการใด

  • Transliteration
    dtàe bprà-gaan dai
  • Thai Phonetic
    [ แต่-ปฺระ-กาน-ได ]