--

แต่เดิม

  • Transliteration
    dtàe derm
  • Thai Phonetic
    [ แต่-เดิม ]