--

แต่ครั้งไหนครั้งไร

  • Transliteration
    dtàe kráng năi kráng rai
  • Thai Phonetic
    [ แต่-คฺรั้ง-ไหฺน-คฺรั้ง-ไร ]