แต่ครั้งไหนครั้งไรแต่ คฺรั้ง ไหฺน คฺรั้ง-ไร
dtàe kráng năi kráng-raiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish