เต๊ะท่า

 • Transliteration
  dté tâa
 • Thai Phonetic
  [ เต๊ะ-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] put on airs ; swagger
  Components