ตีนท่า

 • Transliteration
  dteen tâa
 • Thai Phonetic
  [ ตีน-ท่า ]
 • 1
  [ Noun ]
  pier steps
  Components