ตำรวจ

 • Transliteration
  dtam-rùat
 • Thai Phonetic
  [ ตำ-หฺรวด ]

Example Sentences

 • ฉันเป็นครู · ไม่ใช่ตำรวจย่ะ
  chăn bpen kroo · mâi châi dtam-rùat yâ
  I am a teacher, not a cop.
 • ตำรวจตามล่าคุณอยู่เหรอ
  dtam-rùat dtaam lâa kun yòo rĕr
  The cops are on your tail ?
 • เรียกตำรวจเดี๋ยวนี้
  rîak dtam-rùat dĭeow née
  Call the police now.
 • คุณไม่ใช่ตำรวจใช่ไหม · ใช่หรือเปล่า
  kun mâi châi dtam-rùat châi măi · châi rĕu bplào
  You are not a cop, are you ?
 • ฉันไม่ใช่ตำรวจ
  chăn mâi châi dtam-rùat
  I am not a cop.
 • เป็นตำรวจเหรอ
  bpen dtam-rùat rĕr
  You a cop ?