thai2english-logo
search

ตำรวจ

 • Transliteration
  dtam-rùat
 • Thai Phonetic
  [ ตำ-หฺรวด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณไม่ใช่ตำรวจใช่ไหม · ใช่หรือเปล่า
  kun mâi châi dtam-rùat châi măi · châi rĕu bplào
  You are not a cop, are you ?
 • ฉันไม่ใช่ตำรวจ
  chăn mâi châi dtam-rùat
  I am not a cop.
 • เป็นตำรวจเหรอ
  bpen dtam-rùat rĕr
  You a cop ?
 • พวกตำรวจก็ตามไล่ล่า
  pûak dtam-rùat gôr dtaam lâi lâa
  The cops gave chase.
 • แล้วตำรวจล่ะ
  láew dtam-rùat lâ
  What about the cop ?
 • โอเค · คุณเป็นตำรวจ
  oh kay · kun bpen dtam-rùat
  Ok. You're a cop.