ตัวแปลภาษาตัว แปฺล พา-สา
dtua bplae paa-săa
  • Noun
    compiler ; collector ; editor

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish