thai2english-logo
search

ตัว

 • Transliteration
  dtua
 • Thai Phonetic
  [ ตัว ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เราหาตัวเขาไม่พบ
  rao hăa dtua kăo mâi póp
  We can't find the guy.
 • จุดบนตัวคุณได้ไหม
  jùt bon dtua kun dâai măi
  Can I light it on you ?
 • พวกเราเชื่อมั่นในตัวคุณ
  pûak rao chêua mân nai dtua kun
  We have faith in you.
 • ปรบมือให้กับตัวคุณด้วย
  bpròp meu hâi gàp dtua kun dûay
  A great applause for you.
 • ตัวอุ่นๆ · นะ
  ตัวอุ่นๆ · ná
  She's little hot.
 • ฉันนับได้สามตัว
  chăn náp dâai săam-dtua
  I count three of them.