ตัดหัว

  • Transliteration
    dtàt hŭa
  • Thai Phonetic
    [ ตัด หัว ]