ตะโกนเรียก

  • Transliteration
    dtà-gohn rîak
  • Thai Phonetic
    [ ตะ-โกน เรียก ]