ต่อหัว

 • Transliteration
  dtòr hŭa
 • Thai Phonetic
  [ ต่อ-หัว ]
 • 1
  [ Adverb ]
  per capita
  Components