ต่อหัว

  • Transliteration
    dtòr hŭa
  • Thai Phonetic
    [ ต่อ หัว ]