thai2english logo

ตอนที่

 • Transliteration
  dton-têe
 • Thai Phonetic
  [ ตอน-ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไปซะ · ตอนที่ผมยังปล่อยคุณไป
  bpai sá · dton-têe pŏm yang bplòi kun bpai
  Go while I am letting you.
 • เมื่อตอนที่ · พ่อแม่ฉันยังมีชีวิตอยู่
  mêuua dton-têe · pôr mâe chăn yang mee chee-wít yòo
  When my parents were alive.
 • ตอนที่คุณจมน้ำน่ะเหรอ
  dton-têe kun jom náam nâ rĕr
  When you were drowning ?
 • ไปจากฉันในตอนที่ฉันปล่อยคุณ
  bpai jàak chăn nai dton-têe chăn bplòi kun
  Leave me when I let you.
 • เมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็ก
  mêuua dton-têe pŏm yang bpen dèk
  When I was young