ตอก

  • Transliteration
    dtòk
  • Thai Phonetic
    [ ตอก ]