thai2english logo

ต้น

 • Transliteration
  dtôn
 • Thai Phonetic
  [ ต้น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นี่คือต้นหัวหอม
  nêe keu dtôn hŭua hŏm
  These are spring onions.
 • ก็ไม่เลวสำหรับการเริ่มต้น
  gôr mâi leo săm-ràp gaan rêrm dtôn
  That's not bad for a start.
 • ใช่ · ต้นไม้
  châi · dtôn mái
  Yes, a tree.