เดือนพฤศจิกายนเดือน พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน
deuan préut-sà-jì-gaa-yonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish