thai2english-logo
search

เด็กผู้ชาย

 • Transliteration
  dèk pôo chaai
 • Thai Phonetic
  [ เด็ก พู่ ชาย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วเด็กผู้ชายคนอื่นเป็นยังไง
  láew dèk pôo chaai kon èun bpen yang ngai
  How are the other boys like ?
 • เพราะเด็กผู้ชายหรือเปล่า
  prór dèk pôo chaai rĕu bplào
  Was it because of that boy ?
 • เป็นเด็กผู้ชายค่ะ
  bpen dèk pôo chaai kâ
  It's a boy.