thai2english logo

เด็ก

 • Transliteration
  dèk
 • Thai Phonetic
  [ เด็ก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขอให้โชคดี · เด็กน้อย
  kŏr hâi chôhk dee · dèk nói
  Good luck, kiddo.
 • ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เด็กแนะ
  chăn róo jàk kăo dtâng dtàe dèk náe
  I knew him since childhood.
 • รู้จักเขาตั้งแต่เด็กเลย
  róo jàk kăo dtâng dtàe dèk loiie
  I knew him since childhood.
 • แกด้วย · ไอ้เด็กใหม่
  gae dûuay · âi dèk mài
  New guy. You, too.
 • คุณชอบเด็กไหม
  kun chôp dèk măi
  You like children ?
 • ก็ลืมเด็กนั่นซะ
  gôr leum dèk nân sá
  Then forget the baby.