ดูท่า

 • Transliteration
  doo tâa
 • Thai Phonetic
  [ ดู ท่า ]

Example Sentences

 • ดูท่าคุณจะป่วยหนักกว่าฉันซะอีก
  doo tâa kun jà bpùay nàk gwàa chăn sá èek
  You are sicker than me.
 • ดูท่าฉันคงจะไปไม่ได้แล้วล่ะ
  doo tâa chăn kong jà bpai mâi dâai láew lâ
  It seems I can't go.