ดำเนินการ

  • Transliteration
    dam-nern gaan
  • Thai Phonetic
    [ ดำ-เนิน กาน ]