ดาวตาจระเข้ดาว ตา จอ-ระ-เข้
daao dtaa jor-rá-kâyTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish