ดอกไม่สมบูรณ์เพศดอก ไม่ สม-บูน เพด
dòk mâi sŏm-boon pâytTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish