thai2english-logo
search

เช่า

 • Transliteration
  châo
 • Thai Phonetic
  [ เช่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณเช่ามาเหรอ
  kun châo maa rĕr
  Did you rent it ?
 • คุณยังอยู่บ้านเช่าอยู่เหรอ
  kun yang yòo bâan châo yòo rĕr
  Do you still rent ?