ชื่อเรียก

  • Transliteration
    chêu rîak
  • Thai Phonetic
    [ ชื่อ เรียก ]