ชาติ

 • Transliteration
  châat
 • Thai Phonetic
  [ ชาด ]

Example Sentences

 • รสชาติ · ก็ดีด้วย
  rót châat · gôr dee dûay
  It tastes good.
 • ต้องทำให้ดูมีชาติมีตระกูล
  dtông tam hâi doo mee châat mee dtrà-goon
  I have to look like a noble.