ช่างนาฬิกาช่าง นา-ลิ-กา
châang naa-lí-gaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish