thai2english logo

ชน

 • Transliteration
  chon
 • Thai Phonetic
  [ ชน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาไปชนเข้ากับแจกัน
  kăo bpai chon kâo gàp jae-gan
  He smashed against a vase.
 • เขาชนฉันจากข้างหลังนะ
  kăo chon chăn jàak kâang lăng ná
  He hit me from behind.
 • คุณขับไปชนเอง
  kun kàp bpai chon eng
  You just drove into it.
 • ฉันชนเสาแล้วก็เป็นลมไป
  chăn chon săo láew gôr bpen lom bpai
  I hit the pole and fainted.
 • เขาชนผมจากข้างหลัง
  kăo chon pŏm jàak kâang lăng
  He hit me from behind.
 • เขาชนข้างหลังฉัน
  kăo chon kâang lăng chăn
  He hit me from behind.