ใจ

  • Transliteration
    jai
  • Thai Phonetic
    [ ไจ ]