เจ้ากรมกำลังพลทหารบกเจ้า-กฺรม กำ-ลัง พน-ละ-ทะ-หาน บก
jâo-grom gam-lang pon-lá-tá-hăan bòkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish