เจ็บปวด

 • Transliteration
  jèp bpùat
 • Thai Phonetic
  [ เจ็บ ปวด ]

Example Sentences

 • ยังเจ็บปวดอยู่สินะ
  yang jèp bpùat yòo sì ná
  You've been hurt.
 • ฉันรู้ว่าเขายังเจ็บปวดอยู่
  chăn róo wâa kăo yang jèp bpùat yòo
  I know he's been hurt.
 • คุณกำลังทำฉันเจ็บปวด
  kun gam-lang tam chăn jèp bpùat
  You are hurting my feelings.
 • เขารู้สึกเจ็บปวดนะ
  kăo róo sèuk jèp bpùat ná
  Her feelings are hurt.
 • คุณก็แค่ไม่ชอบการเจ็บปวดเท่านั้นแหละ
  kun gôr kâe mâi chôp gaan jèp bpùat tâo nán làe
  You just dislike being hurt.
 • บริจาคแค่นี้ไม่เจ็บปวดหรอกนะ
  bor-rí-jàak kâe née mâi jèp bpùat ròk ná
  It wouldn't hurt to donate.