จอมเกล้า

  • Transliteration
    jom glâo
  • Thai Phonetic
    [ จอม-เกฺล้า ]