เงินกู้ต่างประเทศเงิน กู้ ต่าง ปฺระ-เทด
ngern gôo dtàang bprà-tâytTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish